Welke gezichten onthouden we het best? Volgens psychologen van de Pennsylvania State University is dat sterk leeftijdsafhankelijk. Kinderen onthouden gezichten van volwassenen het best, maar in de puberteit raken we meer gericht op de gezichten van leeftijdsgenoten.

Training Positief opvoeden voor puberouders
Training

Training Positief opvoeden voor puberouders

  • Positief contact maken met je kind
  • Omgaan met je eigen emoties én die van je kind
  • Afspraken maken en grenzen stellen
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Dat concluderen de psychologen uit experimenten met 116 proefpersonen, afkomstig uit vier leeftijdsgroepen: 6- tot 8-jarigen, vroege pubers, late pubers en jongvolwassenen. De proefpersonen kregen gezichten van onbekende personen van verschillende leeftijden getoond. Na een kort intermezzo kregen ze nogmaals een reeks gezichten te zien, deels dezelfde en deels nieuwe. Welke gezichten herkenden ze?
De 6- tot 8-jarigen bleken de gezichten van de hun getoonde volwassenen het best onthouden te hebben, vooral die van vrouwen. Maar bij de iets oudere proefpersonen lag dat anders. Vroege pubers herkenden gezichten van vroege pubers beter dan die van anderen. Bij late pubers en de volwassenen werd de voorkeur voor de gezichten van hun leeftijdsgenoten nog sterker.
Die verandering in waarneming dient de stappen die we zetten in onze sociale ontwikkeling, zeggen de onderzoekers. Op het moment dat we ons losmaken van onze verzorgers en meer gefocust raken op leeftijdsgenoten, verandert ook onze kijkvoorkeur. Anders gezegd: de ‘verzorger-bias’ wordt een ‘leeftijdsgenoot-bias’.

From caregivers to peers: Puberty shapes human face perception, Psychological Science, september 2016