‘Hersenen laten zich trainen als spieren.’ Misschien heb je die vergelijking al weleens gehoord. Als hersenonderzoeker heb ik daar wat gemengde gevoelens bij. Hersenen zijn geen spieren en laten zich ook maar tot op zekere hoogte met spieren vergelijken. Het brein kan wel getraind worden als een netwerk van zenuwcellen. Dat is het immers ook. Om spieren te versterken moet eenzelfde oefening duizenden malen gedaan worden. Maar een goede zenuwverbinding in het brein kan al met één goed idee of één aangeleerde denktechniek worden aangelegd.

Die kan door regelmatig gebruik vervolgens een zenuwsnelweg worden, waardoor bijvoorbeeld onthouden alleen maar makkelijker wordt. Hoe vaak moet je daarvoor herhalen? Voor een onderzoek heb ik studenten zonder voorkennis van geheugentraining zes weken lang dertig minuten per dag laten oefenen met standaard geheugenopgaven zoals het onthouden van woorden en getallen, nadat ze eerder een workshop van twee dagen bij mij hadden gevolgd.

Log in om verder te lezen.