Net de 40 gepasseerd en ineens weet je niet meer waar je sleutels liggen en waar de auto staat. Beginnende breinslijtage? Volgens Canadese onderzoekers is er doorgaans geen reden tot zorg. Ze stelden vast dat oudere hersens gewoon anders omgaan met dit soort informatie.

Dat concluderen ze uit testjes met meer dan honderd proefpersonen van 19 tot 76 jaar oud. In de fmri-scanner kregen zij op een beeldscherm allerlei gezichten te zien. Vervolgens moesten ze zich herinneren of ze deze gezichten links of rechts hadden gezien en of dat recent was of wat langer geleden.

Bij deze geheugentaak bleken jongvolwassenen vooral hun visuele cortex te gebruiken. Veertigplussers gebruikten die ook, een beetje, maar daarnaast schakelden ze hun mediale prefrontale cortex in. Dat gebied in de hersenen is actief bij informatieverwerking over je leven en bij introspectie.

Het lijkt er dus op dat we vanaf middelbare leeftijd bij geheugentaken allerlei breingebieden inschakelen die niet echt nodig zijn voor deze taak, en die ons afleiden van waar het werkelijk om gaat.
De onderzoekers vermoeden dat mindfulness-meditatie een manier kan zijn om dit soort ‘zelfafleiding’ tegen te gaan en weer beter te leren focussen.

Changes in the modulation of brain activity during context encoding vs. context retrieval across the adult lifespan, NeuroImage, juli 2016