Brein

Misschien heeft u het weleens meegemaakt: u leefde zo mee met iemands verhaal dat u niet doorhad dat u werd opgelicht. Volgens Amerikaanse hersenonderzoekers kan dat gebeuren als uw ‘empathische brein’ overactief is. Uw ‘analytische brein’ krijgt dan gewoon de kans niet te checken of een verhaal wel klopt.

Dat een bepaalde stand in ons brein kan overheersen, concluderen de onderzoekers uit een experiment waarin ze proefpersonen óf natuurkundevragen voorlegden, óf lieten bepalen wat de gevoelens waren van mensen in tekstjes of filmpjes. Uiteraard stelden ze vast dat bij de ene opgave het analytische brein actief werd en bij de andere het empathische brein. Maar ze zagen nog iets: bij de natuurkundevragen onderdrukte het analytische brein het empathische brein en bij de gevoelsvragen gebeurde precies het tegenovergestelde.

Volgens de onderzoekers lopen we dankzij dit mechanisme het risico door te schieten in analyseren of meevoelen. Het is dus goed u van dit mechanisme bewust te zijn; dan kunt u uw brein een beetje tegenstuur geven, en beslissen met gevoel én verstand.

fMRI reveals reciprocal inhibition between social and physical cognitive domains, Neuroimage, februari 2013