Oproep

Ik kreeg op die oproep enkele heel mooie reacties. Daarbij waren er lezers die zich afvroegen of het ook om een ander soort inzichten mocht gaan, zoals bijvoorbeeld het plotselinge besef van de almaar voortschrijdende tijd. Ja, heel graag zelfs. Om de lezers aan te sporen nog eens in hun geheugen te graven, is hieronder zo’n brief opgenomen.

‘In mei 1967 deed ik communie. Ik was toen acht jaar. De mensen die mij kwamen feliciteren kregen allemaal een foto van mij. Op de achterkant van die foto schreef ik de datum: 23 mei 1967. Vele malen schreef ik die datum op.

Het werd december datzelfde jaar, een gewone dag, niets bijzonders. Ik herinner me nog heel goed de plek waar ik stond toen het plotselinge besef tot me doordrong. Ik kan het me zelfs tot in details voor de geest halen. Ik hielp die dag mijn ouders in hun bedrijf. Ik liep met een doos in mijn hand naar de plek waar ik die doos moest opstapelen. Waarschijnlijk werd er tijdens het werk gesproken over het naderen van het nieuwe jaar, of liep ik daar zelf over na te denken. Dat weet ik niet meer. Wel weet ik dat toen ik daar

Log in om verder te lezen.