Heeft de Tweede Kamer een psycholoog nodig?

‘Jazeker. Alleen weten ze het zelf niet allemaal, ha ha ha. Een uitgangspunt van de psychologie is: wil je tot genezing komen, dan moet je eerst inzicht in je klachten hebben.

‘Politici gaan vaak uit van gemiddelden, bijvoorbeeld: gemiddeld gaan uitkeringsgerechtigden er niet op achteruit. Een psycholoog kijkt meer naar het individu. Hij is vaak op individuele basis bij mensen betrokken geweest, en weet dat die gemiddelden niet altijd opgaan.’

Dus u kijkt nog steeds met een psychologische bril?

‘Ja, dat raak je nooit meer kwijt. Ik heb bijvoorbeeld jaren onderzoek gedaan naar de werking van gelaatsspieren. Daar ben ik wel door vertekend: ik let heel goed op de gezichtsuitdrukking van mensen, want daarmee drukken ze veel meer uit dan ze zelf weten. Soms valt me op dat er een tegenspraak zit tussen wat mensen zeggen en wat ze met hun gezicht proberen uit te drukken. Ook zendt het gezicht regelmatig dubbele signalen uit. Mensen proberen dan bijvoorbeeld hun walging over een vraag of een persoon met een lach te onderdrukken. Ik kan daar in de politiek soms mijn voordeel mee doen. Als mensen iets uitleggen – als iemand namens zijn partij een

Log in om verder te lezen.