‘En toen heb ik nog even een wandelingetje gemaakt, en toen kwam ik Frits nog tegen die overigens een heel interessant artikel had gelezen over blablabla…’ Oudere mensen zijn langdradiger dan jonge mensen, hebben psychologen uit Nieuw-Zeeland aangetoond – en ze vonden ook een verklaring.

De onderzoekers lieten jongvolwassenen en zestigplussers antwoord geven op vragen als: ‘Waar bent u opgegroeid?’ en ‘Wat was uw favoriete spelletje als kind?’ Ook testten ze hoe goed iedereen emoties kon herkennen. De zestigplussers praatten een stuk langer, weken een groter deel van de tijd af van het onderwerp, en dwaalden daarbij veel verder af dan de jongvolwassenen.

Bij de oudere mannen – niet bij oudere vrouwen – bleek bovendien een sterk verband te zijn tussen slechte emotieherkenning en breedsprakigheid. Oudere mannen missen de signalen van verveling en irritatie die hun gesprekspartners uitzenden, waardoor ze gewoon doorpraten.

Houdt uw opa een eindeloos verhaal? Overdreven fronsen met uw wenkbrauwen en uitgebreid uit het raam kijken heeft dus niet zoveel effect; hem in de rede vallen en een vraag herhalen wél.

Verbosity and emotion recognition in older adults, Psychology and aging, juni 2010