1 De band met de eigen opa en oma. Hoe beter het contact met hun eigen grootouders, hoe positiever kinderen over álle ouderen denken.
2 Leeftijd. Jonge kinderen (7-9 jaar) hebben de meeste negatieve associaties, bijvoorbeeld dat ouderen langzaam en minder mooi zijn. Kinderen van 10-12 jaar hebben het positiefste beeld: precies de leeftijd waarop ze leren andermans perspectief in te nemen. In de puberteit nemen de negatieve associaties weer toe.
3 Sekse. Meisjes hebben een positiever beeld van ouderdom dan jongens.
4 De gezondheid van de eigen grootouders. Hoe fitter hun opa en oma, hoe positiever het beeld is dat kinderen hebben van ouderen.
Verreweg het belangrijkst, zeggen de onderzoekers, is de band met de eigen grootouders. (JG)

Impact of contact with grandparents on children’s and adolescents’ views on the elderly, Child Development, nog te verschijnen