‘Door je waarden te bepalen, stijg je uit boven de waan van de dag,’ zegt Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie. ‘Wij mensen zijn geneigd om ons te laten leiden door emoties: we willen onbehagen vermijden en ons lekker voelen. Maar het vervelende is dat je daardoor alle kanten opvliegt, want emoties zijn veranderlijk en gaan voorbij. Door trouw te zijn aan je waarden, krijg je een hoger doel. Dat helpt je ook prioriteiten te stellen.’

Stap 1. Hieronder staan twaalf waarden en kwaliteiten. Bedenk welke je het belangrijkst vindt in je leven en welke iets minder. Geef ze een cijfer en maak zo een persoonlijke top twaalf: daarbij is 1 het belangrijkst, 12 het minst belangrijk. Gebruik elk cijfer maar één keer – je dient dus echt te kiezen.

Mijn waarden:
openheid
betrokkenheid
liefde
respect
integriteit
persoonlijke groei
discipline
schoonheid
creativiteit
inspiratie
trouw
rechtvaardigheid

Stap 2. Schrijf vervolgens een kort stukje over je nummer-één-waarde. Vertel waarom deze waarde belangrijk voor je is, en beschrijf een periode of gebeurtenis waarin deze waarde een belangrijke rol heeft gespeeld in je leven.