Onder invloed van deze psychedelische drug bleek ontoegankelijke free jazz grote persoonlijke betekenis te krijgen voor de trippers. Hoe die betekenis in het brein tot stand komt, werd duidelijk toen de proefpersonen naast lsd ook de bloeddrukverlager ketanserine namen; de magie van de muziek ging verloren. Ketanserine blokkeert de werking van een specifiek deel van de signaalstof serotonine. Die signaalroute lijkt dus cruciaal voor het tot stand komen van persoonlijke betekenis.

Preller denkt dat deze inzichten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe antipsychotica. ‘De paranoia bij psychosen ontstaat door onterechte toekenning van persoonlijke betekenis. Iemand die in een winkelstraat achter je loopt, is dan bijvoorbeeld geen koopjesjager, maar een spion. Om zulke wanen af te zwakken, moet medicatie specifiek ingrijpen op het deel van het serotoninenetwerk dat wij nu hebben geïdentificeerd.’

The fabric of meaning and subjective effects in lsd-induced states depend on serotonin 2a receptor activation, Current Biology, februari 2017