Roken en te veel eten en drinken zijn gewoontes waar je moeilijk van afkomt. Waarschijnlijk komt dat doordat ze diep in onze persoonlijkheid verankerd liggen.

In de jaren zestig keken Amerikaanse onderzoekers bij een groep kinderen naar de vijf belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen: emotionele stabiliteit, extraversie, vriendelijkheid, openheid en consciëntieusheid. Veertig jaar later werd dezelfde mensen gevraagd naar hun gezondheid. Het bleek dat sommige persoonlijkheidseigenschappen die de onder­vraagden als kind al hadden – en die dus eerder zijn aangeboren dan aangeleerd – leidden tot slechte gewoontes op latere leeftijd. Zo waren degenen die als kind emotioneel instabiel waren, als volwassene vaker aan de drank; waarschijnlijk maakt hun kwetsbare persoon­lijkheid hen extra ontvankelijk voor de verdovende werking van alcohol. De minst consciëntieuze kinderen waren als volwassene vaker verslaafd aan roken en eten; het gebrek aan zelfdiscipline deed hen naar sigaretten en slagroomgebak grijpen. Ook onvriendelijke mensen roken en drinken flink. Volgens de onder­zoekers worden onvriendelijke kinderen door hun onbehouwen en oncoöperatieve houding als afwijkend gezien, waardoor ze zichzelf ook zo gaan beschouwen. Met als gevolg dat ze zich willen afzetten tegen de norm, bijvoorbeeld door te gaan roken.