Zelfs al zit je grotendeels op één lijn, dan nog zijn er dingen waarover de een zijn schouders ophaalt, terwijl de ander juist streng wil zijn. Te laat thuiskomen, bijvoorbeeld, of altijd langer doorgaan met gamen dan was afgesproken. Opvoedcoach Tischa Neve: ‘Dat je het soms oneens bent, hoeft geen probleem te zijn. Zolang kinderen er maar niet te veel van mee krijgen, zij hebben baat bij duidelijkheid.’

Test opvoedstijlen: wat kenmerkt jouw manier van opvoeden?
TEST
Doe de test »

Test opvoedstijlen: wat kenmerkt jouw manier van opvoeden?

Als een andere visie op opvoeden leidt tot ruzie en onenigheid in huis is dat een signaal dat je als ouders terug moet naar de tekentafel om af te stemmen: wat is de basis van onze opvoeding? Neve: ‘Misschien kom je erachter dat dit voor jou vooral het bijbrengen van goede omgangsvormen (altijd voor het eten “Eet smakelijk” zeggen) is, terwijl je (ex-)partner misschien meer hecht aan het nakomen van praktische afspraken over bijvoorbeeld bedtijden.’

Elkaar bevragen over de achtergrond van dit soort verschillen kan helderheid bieden en bevordert bovendien het wederzijdse begrip. Wie weet vindt de ander regelmaat zo belangrijk omdat hij een nogal chaotische jeugd heeft gehad. En hecht je zelf sterk aan fatsoensnormen, omdat je je vroeger schaamde voor het gesmak van je vader.

Je tong afbijten

Essentieel is om tijdens dit soort gesprekken te beseffen dat er niet maar één manier is om een goede ouder te zijn. Neve: ‘Opvoeden draait om duidelijk zijn, maar ook om een kind te helpen zich te ontwikkelen. Die balans tussen regels en ruimte geef je als ouders mee.

Het is belangrijk dat je het eens bent over bepaalde basisregels, zoals het opruimen van speelgoed of het eten van groente. Maar daarbuiten moet je ook weer niet alles met regels willen dichttimmeren. Je moet soms ook flexibel kunnen zijn, ook al levert dat misschien onderlinge discussies op.’

Training Positief opvoeden voor puberouders
Training

Training Positief opvoeden voor puberouders

  • Positief contact maken met je kind
  • Omgaan met je eigen emoties én die van je kind
  • Afspraken maken en grenzen stellen
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Zorg wel dat je je tegenover de kinderen zoveel mogelijk als team opstelt. Neve: ‘Dat doe je door elkaar op typische opvoedmomenten te steunen. Soms moet je dus even je tong afbijten. Pas als het kind buiten gehoorafstand is, ga je in discussie.’ Zo voorkom je dat jullie elkaar ten overstaande van de kinderen afvallen (‘Papa zégt dat wel, maar dat is natuurlijk een beetje onzin’). En dat er misschien ruzie ontstaat waar de kinderen bij zijn.

Even overleggen

Belanden jullie toch ter plekke in een discussie? Laat de kinderen dan achteraf weten dat het weer is uitgepraat, dat er nu wel duidelijke afspraken zijn en dat een meningsverschil er soms bij hoort.

Afhankelijk van de situatie kun je ook tegen je kind zeggen dat jullie nog even willen overleggen over de kwestie en erop terugkomen. Voorkom in elk geval dat je er ieder eigen regels op nahoudt, want daar weten kinderen vaak slim gebruik van te maken. Voordat je het weet, word je als ouders tegen elkaar uitgespeeld.

Wie eenmaal helder heeft wat de opvoedregels zijn, is daarmee overigens niet klaar. Neve: ‘Opvoeden is voortdurend bijstellen. Misschien kan je kind over een paar maanden al zonder een bepaalde regel. Maar wat er ook verandert: bespreek een nieuwe of aangepaste regel eerst met elkaar en dan pas met je kind.

Training Ontspannen opvoeden
Training

Training Ontspannen opvoeden

  • Ontdek hoe je als ouder positief en relaxed blijft
  • Omgaan met de emoties van je kind
  • Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Ontspannen opvoeden

In de online training Ontspannen opvoeden in samenwerking met opvoedcoach Tischa Neve leer je hoe je als ouder positief blijft en duidelijke grenzen stelt. De training helpt je de ouder te worden die je graag wilt zijn. Inclusief dagboek-app.

Tischa Neve is kinderpsycholoog en opvoedkundige.

Zo word je een team

Pak beiden een papier en maak een lijst van de basisregels. Denk aan dingen als omgangsvormen, bedtijden, thuiskomtijden, eten, veiligheid en beeldschermen. Vergelijk vervolgens jullie lijsten. Over welke basisregels zijn jullie het eens? Over welke moeten jullie onderhandelen?

Schrijf vervolgens drie regels op die heel voor jou belangrijk zijn.
(Bijvoorbeeld: ‘Na acht uur ’s avonds geen schermen meer’)

  • Wat maakt deze regels zo belangrijk voor je?
  • Kun je een parallel trekken met je eigen opvoeding?
  • Welke regel(s) zou je wel (deels) kunnen loslaten?

Bepaal samen welke opvoedregels jullie gaan hanteren. Het kan zijn dat jullie allebei water bij de wijn moeten doen om een goed team te kunnen zijn. Bespreek ook hoe jullie de regels en kaders overbrengen. Is er ruimte voor overleg met de kinderen? En wat zijn de consequenties als een belangrijke regel wordt overtreden?