Gezondheid

De hele week hard gewerkt, tijd voor de vrijmibo. Of toch maar niet? ­Onderzoek door Nijmeegse gedragswetenschappers suggereert dat vooral mannen de kroeg beter kunnen vermijden wanneer ze mentaal afgemat zijn.

Want psychisch vermoeide mannen gaan meer drinken?

Onderzoeker Roy Otten: ‘Inderdaad. We hebben op ons instituut een bar nagebouwd. Daar wees een experiment met proefpersonen uit dat mannen in zo’n omgeving gretiger naar de alcohol grijpen als ze een vermoeiend computertaakje achter de rug hadden dan wanneer ze iets simpels hadden moeten doen. Dat komt doordat je bij een vermoeiende taak je zelfbeheersing opsoupeert. Je bent dus even niet meer in staat je alcoholgebruik te beteugelen.’

Maar voor de vrouwelijke proefpersonen gold dat niet.

‘Sterker nog, die namen minder alcohol na zo’n vermoeiende opdracht. Het waren juist de vrouwen die níét uitgeput waren, die naar de drank grepen.’

Vreemd. Hoe verklaart u dat?

‘Falende zelfcontrole is voor vrouwen risicovoller. Het wordt van hen minder geac­cepteerd dat ze veel drinken. Bovendien hebben ze fysiek meer last van alcohol. Ze zullen dus minder drinken uit een soort zelfbescherming.’

Dat klinkt eerlijk gezegd alsof vrouwen een groter reservoir aan zelfbeheersing hebben.

‘Dat hebben we niet onderzocht, dus

daarover kan ik niets zeggen. Wat ik wel kan zeggen, is dat het voor mannen goed werkt als ze bijhouden hoeveel ze drinken. Uitgeputte proefpersonen die ieder drankje dat ze namen moesten registreren, dronken opvallend minder.’

Nee

Facing temptation in the bar: Counteracting the effects of self-control failure (…), Addiction, nog te verschijnen