Welke invloed oefent de aantrekkelijkheid van onze partner eigenlijk uit op onze relatie?

Amerikaanse onderzoekers bevroegen bijna zevenhonderd vrouwen en constateerden enkele opvallende feiten. Het merendeel van de vrouwen vond haar man iets aantrekkelijker dan zichzelf. Dat noemen psychologen het ‘liefde maakt blind’-denkpatroon.

De vrouwen die zichzelf juist iets knapper vinden dan hun man…
• zijn minder begaan met de relatie en denken er vaker over om de relatie te beëindigen;
• geven meer blijk van interesse in andere mannen en flirten vaker;
• zijn minder bezitterig en waakzaam over hun partner en tonen meer weerstand als hun man dat andersom wel probeert;
• tonen meer weerstand als hun partner hen in het openbaar wil liefkozen.

(Mis)matching in physical attractiveness and women’s resistance to mate guarding, Personality and Individual differences, december 2015