Eerst werd bij een deel van de groep een bepaalde emotie opgewekt; bij studenten bijvoorbeeld boosheid door ze te laten kijken naar filmpjes waarin hun universiteit werd beledigd. Bij andere deelnemers werd verdriet, verlangen of plezier aangewakkerd.

Vervolgens moesten ze verschillende taken uitvoeren. Uit de resultaten bleek dat boze deelnemers een kortere reactietijd hadden, minder snel opgaven en beter scoorden op lastige taken dan andere deelnemers.

Ook waren ze eerder geneigd om vals te spelen. Volgens de onderzoekers werkt boosheid motiverend: boze mensen hebben meer energie en doen extra hun best om obstakels te overwinnen.

‘Mensen zien negatieve emoties vaak als ongewenst of disfunctioneel,’ aldus Heather Lench, een van de onderzoekers. ‘Maar negatieve emoties kunnen in sommige situaties erg effectief zijn. Er is steeds meer bewijs dat het op de lange termijn goed voor je is om in je leven een mix van positieve én negatieve emoties te ervaren.’ Kortom, af en toe een woede-uitbarsting kan helemaal geen kwaad.

Journal of Personality and Social Psychology, oktober 2023