Deze wordt veelvuldig gebruikt, maar uit een enquête onder psychologen blijkt dat het draagvlak voor deze test mager is. De meeste psychologen oordelen dat de betrouwbaarheid onvoldoende is en dat zij theoretisch slecht in elkaar zit.

De helft van de psychologen vindt dan ook dat deze test niet in de rechtszaal thuis hoort. Dit resultaat is opvallend, omdat onlangs een groep Nederlandse psychologen ervoor pleitte de leugentest ook in Nederland te gaan gebruiken. Daarbij dient vermeld te worden dat zij betoogden dat de test alleen gebruikt zou moeten worden om richting te geven aan het recherche-onderzoek en niet om voor de rechter te bepalen of een verdachte al dan niet schuldig is.

Bovendien wilden zij dat vooral gebruik gemaakt zou worden van de zogenaamde schuldige kennis test (SKT), waarmee niet wordt nagegaan of iemand liegt, maar of de verdachte reageert op dingen die voor een onschuldig persoon geen betekenis hebben. Deze SKT wordt nauwelijks gebruikt in Amerika, maar het is wel de enige test waar de meerderheid van de Amerikaanse psychologen vertrouwen in heeft.

(Journal of Applied Psychology, vol. 82, pag. 426-433, 1997)