De grote vraag is dezelfde als die van de kip en het ei: is ons lichaam afgekoeld, omdat we stil liggen te slapen of slapen we omdat het lichaam afgekoeld is? De Amerikaanse chronobiologen Patricia Murphy en Scott Campbell denken dat de waarheid in het midden ligt.

Tijdens een experiment brachten zij proefpersonen in een ruimte zonder klokken of daglicht. De proefpersonen moesten hun bedtijd daardoor op hun gevoel bepalen. Het blijkt dat zij zich hierbij onbewust laten leiden door de schommelingen in hun lichaamstemperatuur. Zij zoeken een uur nadat hun lichaamstemperatuur de sterkste daling vertoont, hun bed op. Toch is dat niet het hele verhaal. De lichamelijke passiviteit tijdens de slaap brengt de temperatuur verder omlaag, zodat het lichaam pas na zes uur slaap het koudst is.

(Sleep, vol 20, pag. 505-511, 1997)