Komend jaar veel examens? Hier alvast twee tips waarmee u het leervermogen van uw brein oppookt:

Draai tijdens het studeren zacht muziek, en zet die opnieuw op als u gaat slapen. Neurowetenschapper Eelco van Dongen van de Radboud Universiteit Nijmegen ontdekte dat je de geleerde stof dan beter onthoudt. Je brein is tijdens de diepe slaap namelijk druk bezig de overdag opgedane informatie in je geheugen op te slaan. Het associeert de muziek met de lesstof, en dat geeft een extra prikkel het geleerde goed op te slaan.

Knijp tijdens het studeren met uw rechterhand in een balletje. Daarmee stimuleert u uw linkerhersenhelft, de hersenhelft waar de informatie wordt opgeslagen. Knijp tijdens het examen zelf juist met uw linkerhand in een balletje. Daarmee stimuleert u uw rechterhersenhelft, die betrokken is bij het ophalen van informatie.

Getting a grip on memory, Plos One, april 2013