In omgang met anderen zijn we echter vaak pessimistisch over onszelf. Vooral als we nieuwe mensen ontmoeten, voelen we ons onzeker. Onderzoekers van de Amerikaanse Cornell-universiteit komen op dit vlak met goed nieuws: je maakt een betere indruk dan je denkt. Mensen die elkaar niet kenden, moesten voor hun onderzoek korte gesprekjes met elkaar  voeren. Achteraf zei vrijwel iedereen dat ze hun gesprekspartner aardig vonden, terwijl ze dachten dat het andersom minder was. Een inschattingsfout, zo bleek dus. Waarom onderschatten we hoe leuk anderen ons vinden? We merken de positieve signalen van de ander niet op omdat we te druk bezig zijn met goed overkomen, zo verklaarden de deelnemers achteraf. (MS)

The liking gap in conversations; do people like us more than we think?, Psychological Science, nog te verschijnen30