1) De invloed van bomen

Bomen of struiken in de berm kunnen het rijgedrag van automobilisten beïnvloeden. Als ze worden geplant in trechtervorm, dus zó dat het groen steeds dichter bij de bestrating staat, lijkt het alsof de weg smaller wordt. Daardoor minderen automobilisten vaart. Eenzelfde effect ontstaat als bomen telkens een stukje dichter bij elkaar worden neergezet. Doordat de bomen almaar sneller langsschieten, krijgen bestuurders het idee dat ze steeds harder rijden. Dus nemen ze gas terug.

Log in om verder te lezen.