Dat bidden voor een ander diens herstel kan bevorderen, zou echter iets heel nieuws zijn. Toch komen er de laatste tien jaar steeds meer onderzoekers die de hypothese interessant genoeg vinden om te toetsen. Zo wil Herbert Benson van de Harvard University vrijwilligers inschakelen die dagelijks voor hartpatiënten bidden en zijn elders onderzoeken aan de gang naar het effect op aidspatiënten en op de ontwikkeling van te vroeg geboren baby’s.

Kalmeer je lichaam, kalmeer je geest
Training

Kalmeer je lichaam, kalmeer je geest

  • Leer je omgaan met overprikkeling en overspoeling 
  • Ontwikkel je meer lichaamsbewustzijn
  • Creëer je meer balans met behulp van de polyvagaaltheorie
Bekijk de training
Nu maar
55,-

Critici wijzen er echter op dat het onderzoek nooit vrij is van ongewenste invloeden. Men kan bijvoorbeeld nooit weten of de groep waarvoor geen vrijwilligers bidden, misschien familieleden heeft die dat wel doen (en die men dat ook niet kan verbieden). Bovendien: hoeveel moet men bidden, en is het belangrijk of de patiënt het waardeert? Psychiater Scott Walker vond aanwijzingen voor het tegendeel: alcoholverslaafden die zeiden dat hun familie voor ze bad, deden het slechter in een afkickprogramma dan verslaafden voor wie door vrijwilligers werd gebeden.

Als bidden al helpt, dan heeft dat waarschijnlijk een andere oorzaak. Gelovigen leven gemiddeld langer, zo blijkt uit onderzoek, en dit wordt geweten aan de sterke sociale steun binnen een geloofsgemeenschap. Een hecht sociaal netwerk vermindert stress en onzekerheid en bevordert dus de genezing bij ziekte; de wetenschap dat vrienden voor je bidden, is nog een extra steuntje in de rug.

(Health, maart 1998)