1. Je ongelijk erkennen – ook al zit je maar een beetje fout. Wie enorm overtuigd is van zijn eigen gelijk kan zich moeilijker verplaatsen in het standpunt van de ander.

2. Terughoudend zijn met opmerkingen als: ‘Jij doet altijd…’ of: ‘Jij doet nooit eens…’ Zulke verwijten werken een escalatie in de hand.

3. Echt luisteren, niet doen alsof. Dat heeft de ander heus wel door en het valt niet in goede aarde. Betere optie: eerst luisteren, dan pas je eigen zegje doen, en vervolgens ingaan op wat de ander zojuist zei.

4. Je gevoelens laten zien. Je gevoelens nooit tonen is net zo slecht voor een relatie als voortdurend op- en aanmerkingen maken.

5. Kalm blijven. Probeer te herkennen wanneer je op het punt staat om door te slaan en trek je terug tot je gekalmeerd bent en het op een volwassen manier kunt uitpraten.

6. Zeggen wat je bezighoudt. Als partners niet van elkaar weten wat de ander denkt, kunnen ze ook geen ergernissen de wereld uit helpen. Dat kán even pijn doen, maar op de lange termijn is het beter.

7. Niet in de tegenaanval gaan. Ook al is een terechtwijzing technisch gezien op haar plaats, het lost zelden iets op. Haal liever eerst diep adem, denk goed na en zeg dan wat je wilt.

8. Respectvol blijven . Minachting tonen door te rollen met de ogen of de ander te bespotten kan een relatie om zeep helpen.

9. Eén keer zeggen is genoeg. Val niet in herhaling: misschien denkt u dat u gewoon uitleg geeft, maar uw partner zal uw argumentatie de vijfde keer heus niet overtuigender vinden.