Leuk om naar te kijken is-ie beslist. Fijn om in te knijpen ook. Maar of een sportschooltype geschikt is als vriendje? Onderzoek door het psychologenduo Viren Swami en Martin Voracek suggereert dat je daar als vrouw maar beter niet op kunt rekenen. De twee heren onderwierpen 327 Britse seksegenoten aan uitgebreide vragenlijsten, onder meer over hun vrouwbeeld en de mate waarin ze een gespierd lijf nastreefden. Uitkomst: hoe meer belang een man hechtte aan de omvang van zijn bi- en ­triceps, hoe hoger hij gemiddeld scoorde op vrouwonvriendelijke denkbeelden en seksistisch gedrag.

Associations among men’s sexist attitudes, objectification of women, and their own drive for muscularity, Psychology of Men & Masculinity, nog te verschijnen