Leraren hebben vaak last van burn-out. Ze voelen zich emotioneel uitgeput en incompetent. En ten opzichte van de schoolleiding, collega’s of leerlingen kunnen ze zich onverschillig, negatief en cynisch gedragen. Joan van Horn van de Universiteit Utrecht onderzocht burn-out bij leraren aan de hand van de zogenoemde ‘billijkheidstheorie’. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen streven naar een evenwicht tussen wat ze in een relatie investeren en wat ze er voor terugkrijgen. Als dat evenwicht verstoord is en er meer wordt ‘gegeven’ dan ‘gekregen’, is de kans op burn-out het grootst. Juist de meest toegewijde docenten raken dus sneller opgebrand als ze te maken hebben met lastige leerlingen en een laag salaris.

Minder moe, meer energie
Training

Minder moe, meer energie

  • Inspirerende sessies voor meer inzicht in je vermoeidheid
  • Tools om je energie weer op te bouwen
  • Met gezondheidszorgpsycholoog Annemarieke Fleming
Bekijk de training
Nu maar
55,-

Mensen proberen de balans meestal te herstellen door minder te investeren. Uit onderzoek van Van Horn blijkt echter dat als leraren onverschilliger worden ten aanzien van hun werk, de klachten alleen maar erger worden. Verandering van werkomgeving lijkt in veel gevalen de beste oplossing.

J.E. van Horn, Teacher burnout: a flickering flame, proefschrift Universiteit Utrecht, september 2002