Mensen die verwachten dat hun partner veel van dit soort positief relatiegedrag vertoont, zien dat ook vaker dan mensen die negatief gedrag verwachten – ongeacht wat hun partner daadwerkelijk doet. Dat blijkt uit onderzoek onder stellen in de VS, waarbij beide partners een aantal weken vragenlijsten bijhielden over het gedrag van henzelf en hun partner van de afgelopen week, en hun verwachtingen voor de komende week. Onze verwachtingen hangen dus vaak sterker samen met de kwaliteit van de relatie dan met wat er werkelijk gebeurt. Partners van wie we rekenen op veel positiefs kunnen dus rustig een weekje wat minder hun best doen, waarschijnlijk hebben we dat niet eens door.

Journal of Personality and Social Psychology, juni 2023