Dit zijn de bevindingen:

  • Over het algemeen voelen singles zich eenzamer dan mensen met een relatie. Maar voor alle ondervraagden gold dat het single zijn met de jaren minder bepalend werd voor gevoelens van eenzaamheid;
  • Ouder worden maakt dat je vanzelf gelukkiger wordt met je singlestatus. De singles in het onderzoek waren zes jaar na het eerste onderzoeksmoment een stuk tevredener geworden.
  • De onderzoekers konden ook een historische trend vaststellen. Voor jongere generaties lijkt de status van vrijgezel minder van invloed op gevoelens van eenzaamheid en ontevredenheid dan voor oudere generaties. Tegenwoordig is een romantische relatie niet meer zo belangrijk als vroeger om het leven zin te geven, concluderen de onderzoekers. Vermoedelijk zijn onze levensdoelen veranderd en nemen werk en vriendschappen nu een grotere plaats in.
The changing relationship between partnership status and loneliness. Effects related to aging and to historical time, The Journals of Gerontology, nog te verschijnen