Welk verjaarsmenu werd er geserveerd in Notting Hill? En op welke plek viel de eerste zoen? Na het bekijken van romantische films herinneren vrouwen zich dat soort trivia vaker. Mannen onthouden juist meer uit actiefilms, constateerden Duitse onderzoekers die 160 proefpersonen lieten kijken naar typische mannen- en vrouwenfilms en hun daarna kennisvragen stelden.

Dat m/v-verschil werd niet veroorzaakt door verschillen in interesse, want ook deelnemers die niet van het filmgenre hielden dat bij hun sekse ‘hoorde’, scoorden daar toch beter dan het andere geslacht. Het lijkt er dus op dat mannen en vrouwen informatie verschillend verwerken.

Die Hard in Notting Hill: Gender differences in recalling contents from action and romantic movies, Applied Cognitive Psychology, juli/augustus 2016