Relaties

Worden mannen na het huwelijk gemakzuchtig? Uit onderzoek in 28 landen ­onder 17.636 mensen blijkt dat getrouwde mannen minder in het huishouden doen dan ongetrouwde, samenwonende mannen. Het zou natuurlijk kunnen dat mensen die in het huwelijksbootje stappen traditionelere opvattingen hebben, en daardoor de taken anders verdelen tussen man en vrouw. De onderzoekers ontdekten echter dat ook de getrouwde mannen die geloven in gelijkwaardigheid hun vrouw minder helpen met huishoudelijke ­taken dan samenwonende mannen. Het lijkt erop dat het huwelijk zélf iets verandert in de bereidheid van mannen om te helpen bij het huishouden.

Journal of Family Issues, september 2007