Dat blijkt uit een analyse van maar liefst 97 onderzoeken. Mannen zitten vaker aan het extreme einde van het gedragsspectrum, zowel aan de positieve als aan de negatieve kant.

Volgens de onderzoekers heeft dat mogelijk een evolutionaire oorzaak. Die theorie luidt dat vrouwen selectiever zijn in de partnerkeuze dan mannen, omdat ze zich maar een beperkt

aantal keer kunnen voortplanten en relatief veel investeren in de opvoeding. Daarom moeten mannen zich onderscheiden, waardoor ze extremer gedrag zijn gaan vertonen.

Een andere verklaring is dat het verschil een gevolg is van maatschappelijke genderpatronen. Jongens worden wellicht van jongs af aan meer beloond voor extreem gedrag.

Converging evidence for greater male variability in time, risk, and social preferences, Proceedings of the National Academy of Sciences, juni 2021