Mensen die zich relatief vaak nostalgisch voelen in hun dagelijks leven en bijvoorbeeld door het horen van een liedje met weemoed terugdenken aan een bepaalde periode, voelen zich daar minder goed door. Maar wanneer proefpersonen in een experiment moesten terugdenken aan een gebeurtenis uit het verleden die bij hen sterke nostalgische gevoelens opriep, voelden ze zich daarna juist positiever en hadden ze het gevoel dat hun leven meer betekenis had.

Nostalgie is achteruitdromen

Nostalgie is achteruitdromen

Weet je nog, hoe spannend De zevensprong was? Hoe fantastisch dat eindexamenfeest, hoe heerlijk die ...

Lees verder

Blijkbaar maakt het een groot verschil of het verlangen naar het verleden zich zomaar aan je opdringt, of dat je die gevoelens bewust oproept. In dat laatste geval bleken mensen vaker terug te denken aan positieve ervaringen. De onderzoekers vermoeden dat ze zich daardoor beter gaan voelen.

Nostalgia and well-being in daily life. An ecological validity perspective, Journal of Personality and Social Psychology, januari 2020