Bij neurologische aandoeningen werd tot voor kort vooral gezocht naar afwijkingen binnen bepaalde hersengebiedjes. De laatste tijd verschuift de aandacht echter naar de samenwerking tussen breingebiedjes, en dat levert geregeld verrassende inzichten op.

Zoals nu bij dyslexie. Amerikaanse onderzoekers stelden recentelijk vast dat mensen die aan deze aandoening – ‘woordblindheid’ – lijden, onder andere minder goed functionerende verbindingen hadden tussen de visuele breingebieden en gebieden waar de aandacht wordt geregeld. Dat maakt het voor hen dus simpelweg lastiger om de aandacht bij letters te houden. (AP)

Disruption of functional networks in dyslexia, Biological Psychiatry, september 2014