Angstig gehechte mensen lopen namelijk een verhoogde kans op een burn-out na werktrauma’s, ontdekte de Gentse hoogleraar psychologie Stijn Vanheule na onderzoek onder 530 beveiligingsmedewerkers.

Je hechtingsstijl zegt toch iets over de relatie die je met je ouders had? Hoe kan dat samenhangen met je reactie op werktrauma’s?

Vanheule: ‘Mensen met een veilige hechtingsstijl hebben in principe vertrouwen in zichzelf én in anderen. Daardoor vragen ze makkelijk hulp als ze ergens mee zitten. Maar mensen met een angstig-vermijdende hechtingsstijl – een van de drie onveilige hechtingsstijlen – hebben vertrouwen in zichzelf noch in anderen. Daardoor hakt een nare ervaring er bij hen meer in, én praten ze daar minder makkelijk over. Die combinatie geeft een duidelijk verhoogde kans op burn-out.’

Betekent dat dat politie- en ambulancepersoneel voortaan moet worden geselecteerd op hechtingsstijl?

‘Nee. Het is namelijk niet: eenmaal veilig gehecht, altijd veilig gehecht. Door traumatische ervaringen kun je alsnog het vertrouwen in anderen, jezelf óf beide kwijtraken. Je hechtingsstijl kan dus op latere leeftijd nog veranderen.’

Wat kunnen we dan wél met deze kennis?

‘Behandelaars zouden zich er meer op moeten richten dat hun burn-outcliënten het vertrouwen in zichzelf en anderen terugvinden. Als je als behandelaar alleen focust op snelle werkhervatting en die onveilige hechting niet aanpakt, blijven mensen kwetsbaar.’

Personality and Individual Differences, februari 2009