De pupillen zijn de spiegels van de ziel. Als we iemand zien die we aardig of aantrekkelijk vinden, verwijden de pupillen zich. Uit onderzoek in de jaren zeventig bleek dat de pupillen groter worden bij het zien van naakte mensen. Dit resultaat werd toen toegeschreven aan seksuele opwinding. De Amerikaanse onderzoekers Darren Aboyoun en James Dabbs tonen nu echter aan, dat het meer te maken heeft met het feit dat de kijker verrast wordt door plaatjes van naakte mensen.

Training Meer genieten van seks
Training

Training Meer genieten van seks

  • Nog meer genieten van seks, alleen én samen
  • Ontdek jouw seksuele rem en gaspedaal
  • Leer welke seksmythes er zijn, en hoe die jouw plezier in de weg kunnen staan
Bekijk de training
Nu maar
45,-

De onderzoekers toonden aan heteroseksuele proefpersonen plaatjes van naakte mannen en vrouwen. Zoals verwacht reageerden de pupillen op bloot, maar onverwacht was dat het mannelijk bloot zowel bij vrouwen als bij mannen de grootste verwijding opriep. De onderzoekers concluderen dat de verwijding niet toe te schrijven is aan seksuele opwinding, maar aan het feit dat wij niet zo vaak blote mannen zien.

(Social Behavior and Personality, 26 (4), 1998)