1 Bewegen is gezond voor lichaam…
Misschien helpt het als u weet dat lichaamsbeweging:

 • een belangrijk middel is in de strijd tegen hart- en vaatziekten;
 • het immuunsysteem activeert;
 • het proces van botontkalking vertraagt;
 • de darmwerking stimuleert;
 • pijn kan verlichten;
 • slaapproblemen kan oplossen;
 • helpt het lichaamsgewicht te controleren.

2 …en geest
En als u weet dat lichaamsbeweging:

 • ontspanning en afleiding geeft;
 • leidt tot stemmingsverbetering;
 • voor een positief lichaamsbeeld zorgt;
 • het zelfvertrouwen bevordert;
 • stressklachten vermindert;
 • tot gunstige resultaten leidt bij depressieve en angstige mensen en mensen die proberen van een verslaving af te komen;
 • bij ouderen kan leiden tot beter nadenken en onhouden.

3 Sport voor uw plezier
Het is van doorslaggevend belang dat u met plezier sport, want dat maakt het aanzienlijk makkelijker om het vol te houden. De aanleiding om te gaan bewegen is vaak zogenaamd ‘extern’, dat wil zeggen dat we gaan sporten om een bepaald doel te bereiken. We willen bijvoorbeeld afvallen, een beter figuur krijgen, een betere conditie verwerven of de kans op gezondheidsproblemen verminderen. Het is uitermate belangrijk een sportieve activiteit te kiezen die bij u past. Het is funest als u de activiteit als een strafexercitie ervaart.

4 Kies het juiste moment
Begin niet op een moment dat het bewegingsprogramma steeds onderbroken moet worden omdat u naar een verjaardag moet, er een vergadering is die u niet mag missen, in die periode een vakantie gepland is, enzovoort. Wie aan een bepaalde sport begint en dit minstens zes maanden weet vol te houden, heeft een grote kans na twee jaar nog actief te zijn.

Kalmeer je lichaam, kalmeer je geest
Training

Kalmeer je lichaam, kalmeer je geest

 • Leer je omgaan met overprikkeling en overspoeling 
 • Ontwikkel je meer lichaamsbewustzijn
 • Creëer je meer balans met behulp van de polyvagaaltheorie
Bekijk de training
Nu maar
69,-

Om het minstens zes maanden vol te houden zijn de eerste drie maanden van groot belang. Dan moet de trouw en discipline gekweekt worden die later vanzelfsprekend is. Elke maandag van 18:00 tot 19:00 uur gaan zwemmen moet die eerste drie maanden ook elke maandag mogelijk zijn, zonder gelegenheden over te moeten slaan.

5 Bereid u goed voor
Een plan met succes volbrengen, valt of staat met de voor bereiding en dat geldt ook bij sporten. Het is van belang niet meteen te hard van stapel te lopen, maar eerst te bepalen wat uw sterke punten zijn, wat u leuk lijkt om te doen, of het makkelijk valt in te passen in de bestaande dagindeling, of er accommodatie in de buurt is, of er andere mensen te mobiliseren zijn en of er clubs zijn waar u lid van kunt worden. Houdt daarbij in het oog dat sporten redelijk makkelijk uitvoerbaar moet zijn en dat u het met plezier doet (zie punt 3).

Elke activiteit vergt een eigen voorbereiding. Wie gaat wandelen hoeft alleen maar een paar stevige schoenen uit te zoeken, maar wie op aerobics gaat moet een passende outfit aanschaffen en informatie inwinnen over sportcentra en de faciliteiten die zij bieden, verschillende mogelijkheden vergelijken, bij anderen informeren naar hun ervaringen en eventueel een paar proeflessen nemen. Een goede voorbereiding verhoogt de kans van slagen aanzienlijk.

Training Gezond en energiek in 10 stappen
Training

Training Gezond en energiek in 10 stappen

 • Stap voor stap naar jouw optimale leefstijl
 • Niet voor even, maar voor de rest van je leven
 • In samenwerking met hoogleraar Ingrid Steenhuis
Bekijk de training
Nu maar
99,-

6 Stel uw doelen niet te hoog
De in de beginperiode vereiste regelmaat is makkelijker te handhaven als u vertrouwen heeft in uw eigen mogelijkheden. Kies daarom vooral voor vormen van lichaamsbeweging die binnen ieders bereik liggen, zoals lopen, fietsen en zwemmen. Voor andere activiteiten, zoals tennissen, schermen of honkballen moet je eerst les nemen en moet nog maar blijken of u daar iets in kunt bereiken.

Om vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen is het ook belangrijk om realistische doelen te stellen. Aan de ene kant kunnen mensen vaak meer dan ze denken en gaan ze snel vooruit, aan de andere kant hebben mensen de neiging hun eigen prestaties te vergelijken met verkeerd gekozen rolmodellen.

Topsporters beschikken over lichamelijke kwaliteiten die maar weinig mensen gegeven zijn. Het is het beste om van jezelf uit te gaan en steeds een klein stapje voorwaarts te zetten of om je mensen ten voorbeeld te stellen die overeenkomsten hebben met je eigen leeftijd, conditie, ervaring en beperkingen.

7 Neem hindernissen
Cognitieve arbeid waarmee u uzelf voortdurend overtuigt van de voordelen van het bewegen, is nodig om uzelf te motiveren door te gaan. Als mensen in het begin de regelmaat van het sporten doorbreken, is dat meestal omdat zich moeilijke situaties voordoen. Andere verplichtingen, maar ook tijdgebrek, slecht weer, een rothumeur, vermoeidheid, landerigheid of stressvolle gebeurtenissen worden aangegrepen om het sporten maar weer eens een keer over te slaan. Voor een deel heeft dit te maken met een slechte planning, maar dergelijke omstandigheden worden ook vaak gebruikt als excuus. Over tuig uzelf van het feit dat bewegen nieuwe energie geeft, ook als u vermoeid bent, dat u van sporten een goed humeur krijgt, dat uw stressreacties afnemen, dat u met slecht weer ook gewoon naar uw werk gaat. Ook ’tijdgebrek’ is een kwestie van prioriteiten stellen: u heeft tenslotte ook iedere avond tijd om tv te kijken.

8 Doe het niet alleen
Het is niet voor niets dat de meeste mensen lichamelijk actief zijn in clubverband. Van een groep mensen om je heen – en dat hoeft natuurlijk niet per se een club te zijn – kun je op allerlei manieren profiteren. Je schept er wederzijdse verplichtingen mee waar je je niet zo makkelijk aan kunt onttrekken en dus blijf je niet zo snel thuis. Je hebt nu immers niet alleen een afspraak met jezelf. Op eigen houtje aan de gang gaan vergt een enorme zelfdiscipline, die in het begin toch al moeilijk is op te brengen. Anderen kunnen u stimuleren, aanmoedigen, opbeuren en goede raad geven en u belonen met sociale contacten en gezelligheid. Als u daarbij deel uit maakt van een groep met een sterke onderlinge band – een groep vrienden bijvoorbeeld – ontwikkelt u sneller een positieve houding tegenover de ondernomen activiteiten.

Lid worden van een club heeft als voordeel dat er trainers aan verbonden zijn, die kunnen zorgen voor deskundige begeleiding.

9 Zorg voor voldoende afwisseling
U kunt ervoor kiezen om u helemaal te richten op één bepaalde activiteit, bijvoorbeeld hardlopen of zwemmen, en dat steeds vaker en intensiever te gaan doen. Steeds hetzelfde doen is echter moeilijker op te brengen dan verschillende dingen doen.

Naast variëteit in wat u doet – lopen, zwemmen, fietsen, roeien, aerobics, conditietraining – kunt u ook afwisseling aanbrengen binnen één soort activiteit – duurtraining, intervaltraining, intensieve training – en de ene keer meer het accent leggen op kracht en de andere keer meer op souplesse of snelheid. Trainers brengen dit soort variaties automatisch aan in hun trainingsprogramma’s.

10 Laat de moed niet zakken!
Het tot stand brengen van een ingrijpende gedragsverandering, het aanleren van nieuwe gewoontes of het afleren van oude, is niet makkelijk en lukt niet altijd in één keer. Als regelmatig bewegen onverhoopt toch een te grote opgave blijkt te zijn, is het zaak dit niet als een nederlaag te beschouwen.

Het is het beste om het opnieuw te proberen en gebruik te maken van uw ervaringen met eerdere pogingen, zodat u bij een nieuwe poging beter beslagen ten ijs komt. De ervaring leert dat met iedere nieuwe poging de kans van slagen groter wordt, zolang u maar overtuigd blijft van het nut en de noodzaak van de onderneming. Op een goede dag is bewegen net zo gewoon als tandenpoetsen.