Angstzweet ruikt anders dan ‘gewoon’ zweet. En ook al kunnen mensen dat verschil niet bewust waarnemen, het doet wél iets met ons, stellen twee Duitse onderzoeksters. Katrin Haegler en Jessica Albrecht lieten proefpersonen gokspelletjes spelen terwijl onder hun neus lapjes hingen die geurden naar angstzweet van bezoekers van een spannend klimpark, of naar zweet van hometrainer-sporters.

De proefpersonen die andermans angstzweet roken, namen daarna meer risico bij het gokken. Hoe verklaart u dat?

Haegler en Albrecht: ‘Andermans angstzweet geeft een alarmsignaal af en veroorzaakt een vecht-of-vluchtreactie. Onze eerste verklaring is dat risico nemen een vechtreactie is; je realiseert je dat je tegenstander bang is, en dat maakt dat je agressiever gaat gokken. Maar het is ook mogelijk dat het om een vluchtreactie gaat. Dan neem je meer risico doordat paniek je roekeloos maakt.’

Nemen we altijd meer risico als we andermans angstzweet ruiken?

‘Uit eerder onderzoek bleek dat het ruiken van angstig mannenzweet maakt dat vrouwen hun eigen angstniveau hoger inschatten. Het maakt henzelf dus ook angstiger. In een situatie die niet levensbedreigend is, zoals een gokspelletje, kan dat tot een vechtreactie leiden: dan neem je meer risico. We denken dat mensen in een levensbedreigende situatie juist zullen vluchten.’

Waarom is het handig om andermans angst te ruiken?

‘Het vergroot onze overlevingskansen. Veel diersoorten communiceren op deze manier. Herten verspreiden bijvoorbeeld een knoflookachtige geur die andere herten alerter maakt. Andere diersoorten kunnen zo’n geurboodschap niet ontvangen.’

No fear no risk!, Neuropsychologia, december 2010