Oproep

Ad Vingerhoets zal de deelnemers verzoeken een beperkt aantal vragenlijsten in te vullen en wellicht dat hij sommigen nog vraagt of zij bereid zijn om medewerking te verlenen aan een interview. De privacy van de deelnemers is uiteraard gewaarborgd. Op basis van dit onderzoek zal te zijner tijd een artikel verschijnen in Psychologie Magazine. Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch (013-4662087), maar liever per fax (013-4662370) of per e-mail (vingerhoets@kub.nl) opgeven.

Prof.dr. A.J.J.M. Vingerhoets

Sectie Klinische Gezondheidspsychologie/FSW

Katholieke Universiteit Brabant, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg