Afgunstig – moi?

Hieraan kun je afgunstige gevoelens voor jezelf en anderen herkennen volgens psychologe psychologe Helmi Goudswaard:

De 7 denkfouten bij jaloezie

De 7 denkfouten bij jaloezie

Als je snel jaloers bent, terwijl daar weinig reden voor is, dan kan dat grote problemen opleveren. ...

Lees verder

1. De ogen uitsteken

We wekken liever gevoelens van afgunst bij een ander op voordat we zelf afgunstig zouden kunnen worden. Voordat een collega bijvoorbeeld vertelt over een succesvol project dat zij heeft afgerond, berichten we uitgebreid over onze eigen prestaties.

2. Ontkennen

‘Ik jaloers? Hoe kom je erbij?’ of ‘Ik benijd je niet, hoor.’ Vaak ontkennen we ronduit dat we afgunstig zijn wanneer iemand vertelt over zijn successen. De kans is groot dat we dan juist wél afgunst voelen.

3. Leedvermaak

Als we in ons vuistje lachen als iemand anders iets onplezierigs overkomt, kan het zijn dat we die persoon benijden.

4. Naar beneden halen

We roddelen over het succes van de ander of zeggen dat het eigenlijk niet zo veel voorstelt. ‘Die promotie van mijn collega vind ik achteraf helemaal geen vooruitgang.’ Het bagatelliseren van andermans succes verraadt dus onze eigen afgunstige gevoelens.

5. Uit de weg gaan

Soms gaan we zaken die onze afgunst kunnen opwekken liever uit de weg. We gaan bijvoorbeeld liever niet sporten met die vriendin die een veel betere conditie heeft. Soms vermijden we bepaalde sociale situaties om niet geconfronteerd te worden met degene die we benijden.

Accepteer je jezelf zoals je bent?
TEST
Doe de test »

Accepteer je jezelf zoals je bent?

6. Omkeren

Vaak laten mensen het omgekeerde zien van wat ze voelen. Ze prijzen iemand die ze benijden bijvoorbeeld uitbundig, om zo hun afgunstige gevoelens te overschreeuwen. Of sprake is van oprechte of afgunstige gevoelens, hangt natuurlijk af van de context.

Stoppen met vergelijken

Beter leren omgaan met gevoelens van jaloezie of jaloezie van anderen? Lees dan dit artikel over statusangst.

Zo word je minder afgunstig

Wat onthullen gevoelens van afgunst over uw diepste verlangens? Psychologe Helmi Goudswaard legt het uit en geeft advies.

Advies 1: Onderzoek uzelf

Probeer te ontdekken wat afgunstige gevoelens te maken hebben met uzelf of uw zelfbeeld. Onderzoek welke aspecten van anderen u idealiseert. Spoor de gedachten over uzelf op die uw afgunst voeden, zoals: ik stel niets voor; anderen zijn sowieso mooier, beter en succesvoller dan ik. U kunt dit soort gedachten uitdagen door – samen met mensen die u vertrouwt – te onderzoeken wat ervan waar is en wat niet.

Advies 2: Vermijd het voetstuk

We worden afgunstig als we denken dat een ander het beter heeft dan wij; dat we gelukkiger zouden zijn als we in zijn of haar schoenen zouden staan. Het is natuurlijk maar de vraag of dat echt zo is. We staren ons vaak blind op datgene wat we in anderen benijden. Die vriendin met die fantastische vriendenkring, modelkinderen en designkleding heeft immers ook haar onzekerheden en tekortkomingen.

Advies 3: Doorgrond uw verlangens

Aan afgunst zitten twee kanten: het kan leiden tot vijandigheid, wraakzucht en zelfs tot geweld, maar het kan ook een prikkel zijn tot creativiteit. Afgunstige gevoelens werken namelijk als alarmsignaal. Ze kunnen u op het spoor zetten van wat u nodig heeft of verlangt. Bekijk welke situaties u in het algemeen aanleiding geven om u afgunstig of jaloers te voelen.

Advies 4: Zoek contact

Probeer uw gevoelens van afgunst te delen met de ander zonder hem of haar te beschuldigen. Tegen degene die u benijdt zeggen dat u afgunstig bent, helpt vaak om het minder beladen te maken. Uw gevoelens eerst zelf onderzoeken is wel aan te bevelen. Over het algemeen kun je namelijk beter communiceren over je gevoelens wanneer de eerste heftigheid eraf is.

Advies 5: Tel uw zegeningen

Probeer uw positieve punten op te sporen en die bij uzelf te waarderen. Oefen er iedere dag mee. Erken dat u niet alle dromen in uw leven kunt waarmaken. Fixeer u niet op wat u niet kunt of heeft, maar op wat u wél kunt of heeft.