Kijk beter. Wanneer je kijkt naar de inspanningen die de ander moest leveren voor zijn succes, neemt je afgunst af. Dat zegt Niels van de Ven, onderzoeker aan de universiteit van Tilburg. ‘Vraag je af: is het verdiend dat die ander beter af is?’ Vaak is dat het geval; iemand heeft er bijvoorbeeld heel hard voor gewerkt. ‘De constatering dat succes verdiend is, stemt je milder,’ zegt Van de Ven. ‘Je wilt nog steeds wat die ander heeft, maar je misgunt het hem niet meer.’

Houd uw hoofd leeg en fris. Om afgunst te beteugelen is zelfcontrole nodig. Maar zelfcontrole is een beperkte bron: hij kan ‘op’ raken. Onderzoekers van de universiteit van Keulen stelden dat vast door mensen mentaal te belasten, ofwel door het drinken van alcohol, ­ofwel door het maken van ingewikkelde rekensommen. De proefpersonen gaven daarna meer uiting aan hun afgunst dan mensen die deze dingen niet deden.

Identificeer u met de ander. Mensen met wie je een band voelt gun je eerder hun succes, zo blijkt uit onderzoek door de universiteit van Minnesota. Je zult het bovendien meer beschouwen als je eigen succes: ‘Mijn vriendin heeft…’. Ook bestaat er dan minder neiging om de ander uit

jaloezie naar beneden te halen. Let dus vooral op onderlinge overeenkomsten: waarin lijkt u op elkaar?

Schenk aandacht aan uw afgunst. Bewust aandacht besteden aan je gevoelens is een onderdeel van een mindfulle levenshouding. Psycholoog Dick Barelds deed daar onderzoek naar en constateert: ‘Bewuste aandacht maakt afgunst minder intens.’ Druk gevoelens van jaloezie daarom niet weg, bijvoorbeeld omdat u denkt dat u ze niet mag hebben. Voel ze, en besluit dan wat u ermee wilt gaan doen.

Laat u inspireren. Kijk minder vaak naar mensen die beter af zijn, en vaker naar mensen die slechter af zijn. U ziet dan hoe u heeft geboft. Lukt dat niet, kijk dan wél naar succesvolle anderen, maar ter inspiratie. De kern van afgunst is namelijk verlangen: u wilt wat die ander heeft of kan. Volgens de Amerikaanse psycholoog Susan Fiske kan de ander in zo’n geval fungeren als rolmodel. Vraag uzelf af: hoe heeft hij of zij dat succes bereikt? en doe er uw voordeel mee.