Toch is het juist belangrijk om het taboe te doorbreken en de website sameninmijnschoenen.nl van het Trimbosinstituut helpt daarbij.

Drie tips om te praten over zelfbeschadiging:

1 Probeer meelevend en begripvol te zijn. Zie zelfbeschadigend gedrag als een manier om met ondraaglijke situaties en gevoelens om te gaan. Het is geen aanstellerij of aandachttrekkerij. Interpreteer niet te veel en vraag wat de zelfbeschadiging voor de ander betekent.
2 Reageer met bezorgdheid. En dus niet met angst, afkeer of een oordeel. Paniek vergroot de wanhoop – dat kan een jongere het gevoel geven dat er niemand meer is die nog controle heeft.
3 Benadruk hoe goed het is dat de ander erover praat. Voor de meeste mensen is het een grote stap om ermee naar buiten te treden.