27% van de bevolking heeft een zwakker geheugen doordat ze een minuscuul gebiedje in hun prefrontale cortex missen. Dat stellen Britse hersenonderzoekers. De mensen in kwestie hebben moeite te onthouden waar ze iets vandaan hebben. Ze weten bijvoorbeeld wel wát er is gezegd, maar niet door wie.

Of: ze weten niet meer of ze iets hebben gedacht of dat iemand het tegen hen zei. De onderzoekers denken dat het betreffende breindeel, de paracingulaire sulcus, pas rond de 36ste week van de zwangerschap wordt aangelegd; wordt het kind voor die tijd geboren, dan kan het gebiedje zich niet meer ontwikkelen. Vandaar dat het zo vaak ontbreekt.

A specific brain structural basis for individual differences in reality monitoring, Journal of Neuroscience, oktober 2011