De rol waarmee je je het meest verbonden voelt: zo luidt grofweg de omschrijving van wat persoonlijkheidspsychologen identiteit noemen. Dat is iets anders dan persoonlijkheid. Persoonlijkheid gaat vooral over hoe we ons verhouden tot onszelf. Iemands persoonlijkheid is een unieke combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen en onze waarneming en interpretatie daarvan. Identiteit wordt grotendeels bepaald door onze relatie met anderen. Heel simpel gezegd is persoonlijkheid wie we van binnen zijn en identiteit wie we van buiten zijn.

TEST
Doe de test »

Wat bepaalt mijn identiteit?

Op de vraag wat nu uw identiteit bepaalt, kunt u kijken naar de verschillende rollen die u vervult en welke u belangrijkst vindt. Is het uw rol als vader of moeder, of liefhebbende partner? Is het uw beroep – een jurist in hart en nieren? Is het uw hobby – ‘Ik ben een natuurliefhebber’? Of vormt uw afkomst, uw geloof of politieke voorkeur de kern van uw zelfbeeld?

De Amerikaanse psycholoog Jonathan Cheek, hoogleraar aan de universiteit van Massachusetts, stelt dat de kenmerken van iemands identiteit kunnen worden ingedeeld in vier verschillende categorieën. Om het in toneeltermen te zeggen: het zijn vier podia waarop u kunt schitteren. Op het eerste podium, dat van de persoonlijke identiteit, laat u zien wat uw

Log in om verder te lezen.