1. Zoek naar evenwicht
Mensen zoeken altijd evenwicht binnen een relatie, dus ook binnen een vriendschap. Slaat de balans door, dan gaan beide partijen zich onzeker voelen over hun positie. Houd dit evenwicht qua contact, steun of hulpvaardigheid goed in de gaten en zorg dat je niet meer of minder doet dan de ander.

Frenemies: met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig

Vrienden die je meer energie kosten dan geven – iedereen heeft ze. Sterker nog, de helft van onze ...

Lees verder

2. Vertel hoe belangrijk de ander voor je is
Neem af en toe de tijd om de ander duidelijk te maken hoe belangrijk hij of zij voor je is en hoeveel waarde je aan de vriendschap hecht. Zo geef je de ander een goed gevoel en versterk je bovendien de vriendschap door haar bestaan te bevestigen en te benadrukken.

3. Wees niet té eerlijk
Eerlijkheid is een van de fundamenten van een goede vriendschap, maar brengt het risico met zich mee dat je de ander kwetst. De opmerking ‘Ik vind je nieuwe kapsel echt afschuwelijk’, valt natuurlijk niet in goede aarde. Af en toe kan het helemaal geen kwaad om je eigen oordeel achterwege te laten en rekening te houden met de gemoedsrust van de ander.

4. Bespreek de kleinste details
Vergeet nooit om met vrienden de kleine details uit je leven te bespreken. Juist in deze details schuilt immers je persoonlijke en unieke belevingswereld en door de ander hierin te betrekken, versterk je de band.

5. Houd er verschillende soorten vriendschappen op na
Zo voorkom je dat je al je behoeften op één persoon richt, waardoor de kans op teleurstelling toeneemt. Niemand is perfect en in plaats van de ander zijn of haar beperkingen te verwijten, kun je ze beter accepteren en proberen om datgene wat je mist elders te zoeken.

6. Stel je tolerant op
Houd je vriend of vriendin er andere vriendschappen op na, stel je dan tolerant op. Bedenk dat de band tussen jullie beiden uniek is, want niemand is gebaat bij jaloezie.

7. Bespreek gevoelens van jaloezie
Mocht deze jaloezie of misschien zelfs rivaliteit, wrok of afgunst, toch de kop opsteken, bespreek het dan. Belangrijk hierbij is wel dat je de schuld bij jezelf legt en niet bij de ander.

TEST
Doe de test »

Hoe sterk zijn je relaties?

8. Jullie denken verschillend
Onthoud te allen tijde dat de ander niet op dezelfde manier denkt, voelt en reageert als jij. Je zult daarom af en toe teleurgesteld worden, want vrienden zijn misschien dun gezaaid, maar vrienden die je nooit zullen kwetsen zijn onvindbaar.

9. Val je vriend niet publiekelijk af
Ben je toch gekwetst of teleurgesteld, draag er dan zorg voor dat je je vriend of vriendin nooit publiekelijk afvalt. Dit is een van de voornaamste redenen dat vriendschappen sneuvelen.

10. Vriendschap is geen vanzelfsprekendheid
Ten slotte misschien wel het belangrijkste advies: neem een vriendschap nooit als vanzelfsprekend aan. Vrienden zijn geen bezit en je moet de vriendschap telkens nieuw leven inblazen. Neem daarom initiatief, toon interesse en betrokkenheid en vergeet nooit wat er ook al weer zo leuk was aan de ander.