Het zijn de mensen die je wel aardig vindt, maar op wie je ook een tikje jaloers bent of die je als concurrent ziet. Die ambivalente houding komt ook tot uiting in ons gedrag.

Uit een serie experimenten en vragenlijstonderzoek blijkt dat we dit soort collega’s wel helpen, maar achteraf bijvoorbeeld ook harde kritiek geven.

Een lichtpuntje: dat is nog altijd een stuk beter dan hoe we collega’s behandelen aan wie we alleen maar een hekel hebben. Die kunnen onze hulp vergeten en we roddelen nog over ze ook.

The push-and-pull of frenemies. When and why ambivalent relationships lead to helping and harming, Journal of Applied Psychology, september 2021