Veertig jaar lang probeerde Elizabeth Layton via allerlei therapieën haar depressies te beteugelen, maar zonder resultaat. Op haar achtenzestigste, toen ze het werken aan haar zwaarmoedige kant inmiddels had opgegeven, schreef ze zich in voor een tekencursus. En met de simpele ontdekking van haar creatieve vaardigheden veranderde alles.

Wat kan ik écht? Op zoek naar mijn talenten

Elke maand doet Psychologie Magazine een training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Hoofd...

Lees verder

Ze tekende dag in dag uit, en al snel werden haar werken lokaal en vervolgens landelijk tentoongesteld. Maar veel belangrijker nog: haar leven werd weer plezierig en zinvol. ‘Ik weet niet waarom,’ schrijft ze in een briefwisseling met een van haar bewonderaars, ‘maar het tekenen heeft me volledig genezen van mijn veertig jaar durende depressie. Ik ben eenvoudigweg niet meer depressief.’

De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman kan wel bedenken waarom. Het is precies wat hij met zijn alsmaar groeiende positieve psychologie-beweging promoot: maak je niet al te druk om je zwakke kanten, werk liever aan je stérke kanten. ‘Door je sterke kanten te kennen, ze in je dagelijks leven te gebruiken en versterken, kun je jezelf oprecht gelukkig maken,’ stelt Seligman.

Log in om verder te lezen.