Heeft u een hoge tot zeer hoge behoefte aan controle? Dat kan leiden tot stress, burn-out of chronische vermoeidheid. Of tot een relatiebreuk, omdat uw geliefde het zat is om naar uw pijpen te dansen.

De kunst is om te accepteren dat je over sommige dingen geen controle kunt uitoefenen. De kern van leren loslaten is, aldus psychologe Jolet Plomp, de onvolkomenheid van het leven accepteren en onder ogen zien hoe weinig macht je hebt over je levensgeluk. Wie minder wanhopig naar die macht streeft, kan zich makkelijker overgeven aan het toeval. Hij staat open voor het onverwachte en geniet meer van alles wat het leven hem wél biedt.

Problemen zijn bijvoorbeeld het best op te lossen door er af en toe afstand van te nemen. Vaak wordt dat laatste belemmerd door angst. Angst voor het verlies van controle en alles wat er dan mis kan gaan, voor een verlies van je vertrouwde zelfbeeld of van de liefde en waardering van anderen.
Als je de kunst van het loslaten beter gaat beheersen, merk je echter dat datgene wat je vreest te verliezen, juist gewonnen kan worden door het los te laten. Je krijgt namelijk juist méér controle als je minder krampachtig wordt.