Volgens recent onderzoek wordt dit namelijk méér gewaardeerd dan je misschien denkt. Deelnemers moesten contact opnemen (met een klein briefje of cadeautje) met iemand uit hun sociale kring en inschatten hoe leuk diegene dat zou vinden.

Aan de ander werd vervolgens gevraagd wat hij of zij er daadwerkelijk van vond. Uit de resultaten bleek dat we onderschatten hoezeer zo’n plotselinge contactpoging wordt gewaardeerd. Hoe onverwachter het contact, hoe fijner de ander het vond.

The surprise of reaching out. Appreciated more than we think, Journal of Personality and Social Psychology, juli 2022