Aan het onderzoek, dat uit verschillende studies bestond, deden in totaal meer dan 3.000 deelnemers mee. In een van de studies voerden zij een stressvolle taak uit: een presentatie geven en hardop een rekensom maken. Daarna gingen sommige deelnemers schoonmaken, anderen bestudeerden alleen een schoonmaakmiddel.

Minder moe, meer energie
Training

Minder moe, meer energie

  • Inspirerende sessies voor meer inzicht in je vermoeidheid
  • Tools om je energie weer op te bouwen
  • Met gezondheidszorgpsycholoog Annemarieke Fleming
Bekijk de training
Nu maar
49,-

Toen ze vervolgens opnieuw de stressvolle taak uitvoerden bleek uit fysiologische testen dat de ‘schoonmakers’ minder stress ervoeren. Volgens de onderzoekers kan schoonmaken een gevoel van veiligheid en controle geven, wat stressverlagend werkt. Ze stellen dat dagelijks schoonmaken kan helpen om beter met spanningen om te gaan.

Social Psychological and Personality Science, mei 2023