Sommige mensen herstellen maar matig van letsel in het taalgedeelte van hun brein en hebben een jaar later nog steeds moeite met communiceren. Patiënten met chronische Broca-afasie proberen vaak te spreken zoals ze vroeger spraken, maar hun brein werkt niet mee. Taalpathologe Marina Ruiter van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht of het misschien slim is om deze mensen te leren spreken in ‘ellipsen’: staccato zinnetjes waarin bijvoorbeeld persoonsvorm, onderwerp of lijdend voorwerp ontbreekt.

Leren praten op deze manier lijkt heel gemakkelijk, maar voor hersenletselpatiënten is het sowieso niet vanzelfsprekend een nieuwe vaardigheid aan te leren. Toch bleek de Reduced Syntax Therapy een succes. De patiënten pikten de methode goed op en ook de omgeving accepteerde de wat informele en onvriendelijke manier van communiceren. Het meest overtuigende bewijs voor de werkzaamheid van de therapie is volgens de onderzoekster het feit dat de patiënten een halfjaar later vrijwillig nog steeds in telegramstijl spraken.

Proefschrift Marina Ruiter: Speaking in ellipses: the effect of a compensatory style on functional communication in chronic agrammatism