De baas bullebakt, maar niet tegen jou. Niks aan de hand, dus? Toch wel. Wie hoort hoe een ander op de werkplek wordt geschoffeerd, werkt zelf ook minder lekker, ontdekten Amerikaanse onderzoekers. Zowel routinetaken als creatieve klussen hebben eronder te lijden. De prestaties dalen trouwens ook wanneer mensen er getuige van zijn dat collega’s onderling een onaangename toon aanslaan. Vriendelijke omgangsvormen op de werkplek hebben dus ook economisch nut.

Eerder onderzoek leverde eendere uitkomsten op als het om seksueel getint gedrag gaat. Een deel van de vrouwen, maar vooral veel mannen zeiden dat ze daar eigenlijk best plezier in hadden. Maar de productiecijfers spraken andere taal: hoe meer schuine grappen en billenknijperij in een organisatie, hoe lager de prestaties en het welbevinden. Oftewel: zelfs als erom wordt gelachen, is seksisme funest voor de werksfeer.

Organizational Behavior and Human Decision Processes, nog te verschijnen

Journal of Applied Psychology, januari 2009