Wat mensen daarop antwoorden, wordt vergaand bepaald door hun leeftijd, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze stelden volwassenen en middelbare scholieren op de proef en kwamen tot deze conclusie:

95% van de tieners blijkt bereid de schuld op zich te nemen om een ander te redden.
61% van de volwassenen blijkt daartoe juist niet bereid.

De deelnemers moesten anoniem algemene-kennisvragen beantwoorden. Dat deden ze in een kamer waarin nog een kandidaat zat. In feite hoorde die laatste echter bij de onderzoekers. Deze nepdeelnemer veinsde dat hij antwoorden doorgespeeld kreeg via zijn telefoon. Vlak na dat ‘spiekmoment’ kwam een onderzoeker melden dat vals spel was geconstateerd, en dat beiden ondervraagd zouden worden. In een onbewaakt ogenblik smeekte de ‘valsspeler’ zijn kamergenoot om de schuld op zich te nemen omdat hijzelf al eerder zo’n misstap had begaan. Daarop bleek dat de tieners ruim tweemaal zo vaak een valse bekentenis aflegden dan de volwassenen.

Dat verschil kwam overigens volledig op conto van 14- en 15-jarigen. Op die leeftijd vinden tieners het kennelijk zo belangrijk om bij leeftijdsgenootjes in de smaak te vallen dat ze zelfs bereid zijn de schuld op zich te nemen voor iets wat ze niet hebben gedaan.

Taking the blame for someone else’s wrongdoing, Law and Human Behavior, juni 2015